Privacy policy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi sparar information såsom namn, e-postadress och telefonnummer som tillhandahålls av er genom våra formulär.

Ändamål med insamlingen?

Denna data samlas in för att möjliggöra effektiv kommunikation med dig. Genom att tillhandahålla denna information ger du oss ditt samtycke att använda dessa uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy, med syftet att underlätta nödvändig kommunikation och samarbetsmöjligheter.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Om du vill få tillgång till den information som vi har lagrat om dig, vänligen kontakta oss till info@hydromars.eu.

Så raderar eller rättar du information?

Om du önskar radera eller korrigera någon av de uppgifter vi har lagrat om dig, är proceduren densamma. Kontakta os via e-post på info@hydromars.eu. Ange ditt ärende, och vi kommer att bistå dig med nödvändiga steg för att säkerställa att din information är korrekt eller raderad enligt dina önskemål.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Om du önskar att användningsbegränsa den information vi har om dig eller återkalla ditt tidigare givna samtycke, är du välkommen att kontakta oss. Detta kan du göra genom att skicka ett e-postmeddelande till info@hydromars.eu. När du kontaktar oss, vänligen specificera din begäran om användningsbegränsning eller återkallande av samtycke, så att vi kan hantera din förfrågan på ett effektivt och korrekt sätt. Vi värderar din integritet och är engagerade i att respektera dina val gällande din personliga information.

Period som uppgifterna lagras

E-postadress för prenumeration till pressmeddelanden: För att ständigt kunna hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och informationen, lagras din e-postadress för prenumeration på pressmeddelanden tills du väljer att avsluta prenumerationen. Du har möjlighet att när som helst avbryta din prenumeration genom en avregistreringslänk i våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna: 

JH Support AB
support@jhsupport.se.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i en underleverantörs serverhallar med fysisk lokalisering i Göteborg. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at , corporate identity number use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Functional cookies

Functional cookies need to be placed for the website to perform in the way that you expect. For instance to remember which language you prefer, to know if you are logged in, to keep the website secure, remember login credentials or to enable sorting of products on the website in the way that you prefer.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Personalization cookies

In order to provide a better experiance we place cookies for your preferances

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data