Idag, den 27 maj 2024, inleds perioden för teckning av konvertibla skuldebrev i Hydromars AB (publ) med en teckningskurs per aktie om 6 SEK och enligt de villkor som beslutades på årsstämman den 14 maj 2024 ("Beslut om nyemission").

De konvertibler som emitteras har ett nominellt belopp om 3 000 SEK och multiplar därav. Minsta teckningspost är 5 st konvertibler, motsvarande 15 000 SEK. Emissionen omfattar ett maximalt belopp om 7 500 000 SEK , motsvarande totalt 2 500 konvertibler. Vid stort intresse utges konvertibler för ytterligare maximalt 3 000 000 SEK (övertilldelningsrätt), totalt 1 000 konvertibler.

Rätt att teckna konvertiblerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare och andra som är intresserade av att uttaga konvertibler.

För fullständig information om emissionen, se Memorandumet här nedan.

 

Tidpunkter att beakta i emissionen:

 • Teckningstid: 27 maj - 11 juni 2024, senast kl. 17.00
 • Informationsmöte: 5 juni 2024, kl. 19.00 - 21.00
 • Tilldelningsbeslut: 13 juni 2024

 

Sammanfattning av Erbjudandet:

 • Total emissionsvolym: 7 500 000 SEK i basemission samt maximalt 3 000 000 SEK i övertilldelningsrätt, vid stort intresse
 • Fast konverteringskurs: 6 kr per aktie
 • Teckning sker i: Minsta post 15 000 SEK, därefter i jämna poster på 3 000 SEK
 • Fast årlig ränta vid konvertering eller återbetalning i pengar: 20 % per år i aktier eller 10 % per år i pengar
 • Maximalt antal aktier vid konvertering 36 månader inkl. årlig upplupen ränta: 2 000 000 aktier i basemissionen samt ytterligare 800 000 aktier av serie B vid full teckning av övertilldelningsrätten
 • Löptid: 36 månader, från 1 juli 2024 till 30 juni 2027
 • Konverteringsperiod: 1–30 juli 2027
 • Frivillig konvertering vid förfall: Du väljer om du vill omvandla din investering jämte upparbetad ränta till aktier eller återfå din investering jämte upparbetad ränta i pengar
 • Anmälan om teckning: Görs på anmälningssedel till Eminova Fondkommission AB. Anmälan kan ske elektroniskt med bank-ID, e-postad skannad påskriven kopia eller per post. Digital teckning sker på följande länk: www.eminova.se/emission/hydromars2024. Anmälningssedel för fysisk anmälan finns att erhålla från bolaget på: www.hydromars.eu eller från emissionsinstitutet på: www.eminova.se. Anmälningssedeln skickas portofritt till: Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm eller skannad per e-post till: info@eminova.se
 • Tilldelning: Det finns ingen övre gräns för hur många konvertibler en enskild tecknare kan anmäla sig för, inom gränsen för emissionen. Vid eventuell överteckning fördelas konvertiblerna efter när anmälningssedel inkommit till Eminova Fondkommission
 • Likviddag: Betalning skall ske efter tilldelning enligt instruktion avräkningsnota.

 

MEMORANDUM
TEASER
ANMÄLNINGSSEDEL

 

Frågor besvaras av företaget på: info@hydromars.eu eller: 073-916 06 22 eller av emissionsinstitutet på: info@eminova.se eller: 08-684 211 00.

Stay up to date with our world of content

Sign up for our newsletter and receive the latest news about our products, recent articles, company information, and more.

Full name(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
article-single

Related news

hero-w-glare-gradient-1536×1074
Investor
Press releases
box-lid-detail
Event
Investor
box-lid-detail
Event
Investor

Do you want to know more? Get in contact with us!

Get in contact

This website uses cookies

Cookies ("cookies") consist of small text files. The text files contain data which is stored on your device. To be able to place some type of cookies we need your consent. We at , corporate identity number use these types of cookies. To read more about which cookies we use and storage duration, click here to get to our cookiepolicy.

Manage your cookie-settings

Necessary cookies

Necessary cookies are cookies that need to be placed for fundamental functions on the website to work. Fundamental functions are for instance cookies that are needed for you to use menus and navigate the website.

Functional cookies

Functional cookies need to be placed for the website to perform in the way that you expect. For instance to remember which language you prefer, to know if you are logged in, to keep the website secure, remember login credentials or to enable sorting of products on the website in the way that you prefer.

Statistical cookies

To know how you interact with the website we place cookies to collect statistics. These cookies anonymize personal data.

Personalization cookies

In order to provide a better experiance we place cookies for your preferances

Ad measurement cookies

To be able to provide a better service and experience we place cookies to tailor marketing for you. Another purpose for this placement is to market products or services to you, give tailored offers or market and give recommendations on new concepts based on what you have bought from us previously.

Ad measurement user cookies

In order to show relevant ads we place cookies to tailor ads for you

Personalized ads cookies

To show relevant and personal ads we place cookies to provide unique offers that are tailored to your user data